در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 1120106

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120018

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120105

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120107

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1106200

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0363079

  قیمت: 2,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 5333434

  قیمت: 105,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887176

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887673

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887679

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887674

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1106700

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120070

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120019

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120023

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000160

  قیمت: 1,500,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000549

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3757500

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2032300

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333643

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1609867

  قیمت: 150,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 5022211

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4642127

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 0624395

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4078549

  قیمت: 130,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1120051

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120104

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120041

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1055096

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4885688

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6701390

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2525784

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6201341

  قیمت: 45,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 9999273

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555150

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7008512

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8810310

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]