در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 0363079

  قیمت: 8,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 0000160

  قیمت: 1,500,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991438

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 0624395

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 0000549

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222752

  قیمت: 400,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5900938

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7008512

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5454783

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7474609

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8810310

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8883696

  قیمت: 110,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1068866

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0938 2575572

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6666373

  قیمت: 350,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777364

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555150

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5260919

  قیمت: 47,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4642127

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 8886487

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333643

  قیمت: 180,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5448090

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887679

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887673

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887674

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887176

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1700990

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1702002

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1200677

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6222925

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1700131

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1600198

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6201380

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3368382

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1600321

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3847978

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1120116

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120118

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]