در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 7777433

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777778

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0938 1200803

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5144917

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6817670

  قیمت: 15,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4953008

  قیمت: 24,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8639490

  قیمت: 15,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4958003

  قیمت: 24,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8642127

  قیمت: 15,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 0000450

  قیمت: 480,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222752

  قیمت: 400,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000549

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6545097

  قیمت: 40,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5448090

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5333434

  قیمت: 125,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2200270

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2200930

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6383822

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6387666

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8204432

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4030961

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4030866

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030086

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030889

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1343300

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030093

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777364

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555056

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999050

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2575755

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3773003

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3300606

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999719

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6666854

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111842

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1543774

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 9991438

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4030931

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]