در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 0000549

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777433

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555124

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555122

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222132

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111327

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111326

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111328

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111823

  قیمت: 220,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0363079

  قیمت: 2,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 4745959

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1543774

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 6253020

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0383733

  قیمت: 40,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1133031

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9838095

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1143060

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6199365

  قیمت: 40,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5333434

  قیمت: 105,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6881711

  قیمت: 17,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6817670

  قیمت: 17,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3159004

  قیمت: 27,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4956009

  قیمت: 27,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 8562929

  قیمت: 44,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4958003

  قیمت: 27,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6091313

  قیمت: 440,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6789005

  قیمت: 27,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4785656

  قیمت: 44,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6814424

  قیمت: 17,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1120119

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1414007

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120109

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120117

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5900938

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222752

  قیمت: 400,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8886487

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030931

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2575572

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]