در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 4253003

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4745959

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8886487

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333643

  قیمت: 180,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8772212

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6201359

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 9999273

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5260919

  قیمت: 47,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1120150

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000549

  قیمت: 280,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5900938

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222752

  قیمت: 400,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4642127

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 0624395

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1700990

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1702002

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000160

  قیمت: 1,500,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000274

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111282

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111281

  قیمت: 350,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555150

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555178

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999165

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5022211

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5333434

  قیمت: 105,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1017333

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887679

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887673

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887674

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 8887176

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777364

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6666373

  قیمت: 350,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3643737

  قیمت: 49,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0363079

  قیمت: 8,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 1027999

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1120180

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120190

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]