در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 3333193

  قیمت: 220,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111713

  قیمت: 295,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111207

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 5897465

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1543774

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 3333634

  قیمت: 400,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333676

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222806

  قیمت: 170,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0938 0000656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120018

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9730047

  قیمت: توافقی

  اعتباری |  صفر
 • 0938 9991394

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777778

  قیمت: 45,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4253008

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 9991423

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6833300

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030676

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030086

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030866

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111987

  قیمت: 285,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222839

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111842

  قیمت: 150,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5555826

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120109

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3743002

  قیمت: 19,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2418300

  قیمت: 19,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7474609

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1111719

  قیمت: 295,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991438

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 6253020

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6383822

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069990

  قیمت: 48,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7070317

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069995

  قیمت: 45,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7070218

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120150

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999719

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333824

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]