در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 5555826

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333824

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0422446

  قیمت: 49,999 تومان

  اعتباری |  کارکرده
  رند
 • 0938 6199365

  قیمت: 40,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5144917

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7007882

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000537

  قیمت: 520,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991394

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069990

  قیمت: 48,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7070317

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069995

  قیمت: 45,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2200930

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030866

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030093

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1543774

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1111207

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333676

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111626

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991438

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1111988

  قیمت: 320,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333193

  قیمت: 220,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111299

  قیمت: 325,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999719

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222839

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4444816

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777839

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6666854

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991423

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1106700

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4253003

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2418300

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1415130

  قیمت: 120,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0104076

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1007136

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4102120

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1958584

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 9400654

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]