در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 9991423

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5435235

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 2222806

  قیمت: 170,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0938 2222083

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4444085

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333676

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7840717

  قیمت: 30,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 1111719

  قیمت: 270,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111987

  قیمت: 285,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111713

  قیمت: 260,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1111207

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2575755

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3757500

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030086

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030866

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030676

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222839

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1120051

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4253003

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1500876

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4151813

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3766867

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4151316

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 1700131

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2121239

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1415066

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6215150

  قیمت: 85,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2076707

  قیمت: 65,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2080047

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0588989

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000450

  قیمت: 690,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000220

  قیمت: 3,000,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991394

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991438

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3333193

  قیمت: 220,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069990

  قیمت: 48,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7070218

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7070317

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7069995

  قیمت: 45,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2200930

  قیمت: 75,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]