در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0938 (مربوط به اپراتور تلفن همراه ایرانسل) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0938 5846568

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0938 1543774

  قیمت: 50,000 تومان

  اعتباری |  کارکرده
 • 0938 6545097

  قیمت: 25,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 5448090

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3762726

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3967372

  قیمت: 55,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2080022

  قیمت: 160,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2222082

  قیمت: 300,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000549

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5260919

  قیمت: 20,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 4030696

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2300320

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030676

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030095

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9991394

  قیمت: 19,500 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9999719

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 9671386

  قیمت: 15,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7721367

  قیمت: 15,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 7777778

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0938 1005058

  قیمت: 220,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3333676

  قیمت: 140,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0000656

  قیمت: 550,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4488950

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4433963

  قیمت: 60,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 1119405

  قیمت: 200,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3434280

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3434507

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 3434610

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
 • 0938 2121278

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030043

  قیمت: 90,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 2575755

  قیمت: 100,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777839

  قیمت: 150,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6666854

  قیمت: 250,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 5333434

  قیمت: 145,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 3773003

  قیمت: 70,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 4030866

  قیمت: 80,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 0383733

  قیمت: 40,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6253020

  قیمت: 35,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 6383822

  قیمت: 29,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند
 • 0938 7777364

  قیمت: 170,000 تومان

  اعتباری |  صفر
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]